Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!

<?php 
// multiple namespaces in a single file:

namespace foo{
 class Cat { 
  static function says() {echo 'meoow';} } 
}

namespace bar{
 class Dog {
  static function says() {echo 'ruff';} } 
 class Cat { 
  static function says() {echo 'meowi';} } 
 class Mouse {   //nonstatic function
  function says() {echo 'Come and get me ;)';} } 
}

namespace animate{
 class Animal {
  static function breathes() {echo 'air';} }
}

namespace{    // No Namespace: global code
 use foo as feline;
 use bar as canine;
 use bar\Mouse as MouseOnly;
 use animate;
 echo animate\Animal::breathes(), "<br />\n"; 
 echo feline\Cat::says(), "<br />\n"; //not starting with a slash!
 echo canine\Cat::says(), "<br />\n";
 echo canine\Dog::says(), "<br />\n";
 //any of the three following lines work:
 // $micky=new bar\Mouse();
 // $micky=new canine\Mouse();
 $micky=new test();
 echo $micky->says();
}
?>

LOL WTF działa?

<?php 
// multiple namespaces in a single file:

namespace foo{
 class Cat { 
  static function says() {echo 'meoow';} } 
}

namespace bar{
 class Dog {
  static function says() {echo 'ruff';} } 
 class Cat { 
  static function says() {echo 'meowi';} } 
 class Mouse {   //nonstatic function
  function says() {echo 'Come and get me ;)';} } 
}

namespace animate{
 class Animal {
  static function breathes() {echo 'air';} }
}

namespace{    // No Namespace: global code
 use foo as feline;
 use bar as canine;
 use bar\Mouse as MouseOnly;
 use animate;
 echo animate\Animal::breathes(), "<br />\n"; 
 echo feline\Cat::says(), "<br />\n"; //not starting with a slash!
 echo canine\Cat::says(), "<br />\n";
 echo canine\Dog::says(), "<br />\n";
 //any of the three following lines work:
 // $micky=new bar\Mouse();
 // $micky=new canine\Mouse();
 $micky=new test();
 echo $micky->says();
}
?>

No i dalej. Coś przed tym.